Pomorskie Logo

Pomorskie jedno z 16 województw Polski,  położone w północnej części kraju. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa. Na terenie występują gęste lasy, jeziora, piaszczyste klify oraz plaże, do których naiązuje kolorystyka logo.
Większość obszaru województwa znajduje się na terenie Pomorza Gdańskiego. Poza tym jego północno-zachodnia część zaliczana jest do Pomorza Zachodniego, natomiast część wschodnia należała do Prus.

Pomorskie is one of the 16 voivodeships of Poland, located in the northern part of the country. The seat of the province's authorities is Gdańsk. It covers an area of 18 310,34 km². It is the northernmost state province. There are dense forests, lakes, sandy cliffs and beaches to which the logo colors apply.
The majority of the voivodship's area is located in Gdańsk Pomorze. In addition, its north-western part is classified as Western Pomerania, while the eastern part belonged to Prussia.
Back to Top